Tőkés László forradalmárságának feminin alapja

Akkor még hittünk a szebb jövőben, és az emberekben
Akkor még hittünk a szebb jövőben, és az emberekben

Jung szerint a férfi, társadalmi szerepe, maszkja, a felesége, a házassága felől értelmezendő,
az világítja meg. Tőkés László válásával kapcsolatban annak idején sokat írtak, a részletekre
helyezve a hangsúlyt. Holott a házassága kudarca, az állítólagos félrelépései világítanak rá
arra a társadalmi szerepre, maszkra, amit vállalt.
Heller Ágnes filozófus a 89 utáni helyzetet a zsidók Egyiptomból való szabadulására
hasonlítja. Igen, csak hasonló, de nem azonos, mert a pusztai vándorlás elmaradt, a Vöröstengeren
való átkelés elmaradt, A nép nem tart a Szináj fele, hogy új kinyilatkoztatást kapjon.
De a legfőbb, hogy ma már a Mózeseknek nincsen szellemi létjogosultságuk, vagyis nincsenek.
Ígéret Földje sincsen, ami felé tartanánk. Ami lényeges, akik Egyiptomban születtek nem
mehettek be az Ígéret Földjére. Mózes sem mehetett be a lázadó próféta. Volt valami, ami
mindenkit fogva tartott Egyiptomban. Szellem volt Egyiptom, mi kísérte őket. A birodalom
szellem, ami mindent átjár – ezt zseniálisan írta le Illyés Gyula „Egy szó a zsarnokságról”
című versében – ezért nehéz ellene a harc, mert mindent átjár. Nem is lehet legyőzni, hanem
inkább a szellem kifáradása vet véget neki, hogy aztán új szellem üsse fel a fejét. A szellem
társadalmi szerepekben, maszkokban él.
Hiába, hogy kijöttek a zsidók Egyiptomból, annak szelleme uralkodott rajtuk és rájuk
kényszerítette a birodalom szerepeit a pusztai vándorlás idején is. Miről szól a birodalom?! A
biztonságról!!! Ma is arról szól! A társadalmi szerepek a biztonság szerepei a birodalomban,
még akkor is, ha valaki lázadással kockáztatja élete biztonságát. A zsidók a puszta
bizonytalansága elől, visszakívánkoztak a birodalom, megélhetési biztonságába.Continue Reading Tőkés László forradalmárságának feminin alapja

Történelem formáló nagyjaink

Nagyjaink, akik a történelmet formálták
Nagyjaink, akikre büszkék lehetünk

Minden nemzetnek megvannak azok a kiemelkedő személyiségei, akik valamilyen óriási és emberfeletti dolgot tettek le az asztalra. Remélem nem csak én érzem úgy, hogy manapság mintha a nagyjaink kifejezés átértékelődött volna. Felmagasztaljuk celebjeinket, az egydalos énekeseinket, a szappanoperában vagy reality showban szereplő fiatalokat, ám elfelejtjük azokat a nagyokat, akik évszázadokkal ezelőtt éltek ugyan, de tetteik mind a mai napig éreztetik hatásukat. És itt most kifejezetten a pozitív hatásra gondolok, olyanokra, amire ma is büszkék lehetünk.

Nem kétséges, ma is vannak olyan nagyjaink, akik valahol elveszőben, csendben a társadalom mélyén végzik tevékenységüket, senki nem veregeti meg a vállukat, senki nem dicséri őket, de érdekes módon el sem várják mindezt.Continue Reading Történelem formáló nagyjaink

A honfoglalásról röviden

Honfoglalás: jöttünk, láttunk, maradtunk!
Honfoglalás: jöttünk, láttunk, maradtunk!

A történelemórákon mindenki hallott a honfoglalásról, de az kétségtelen, hogy a régen tanultakat sokszor elfeledjük, pedig sok esetben érdemes lenne emlékeznünk. De nézzük, mit is tanultunk akkoriban:

Ha általánosítani szeretnénk, akkor a honfoglalás egy olyan folyamatot jelent, amely során egy nép birtokba vesz egy bizonyos területet. A mi esetünkben ez a Kárpát-medence volt. A honfoglalás rekonstruálásával azonban gondok adódnak, ugyanis az esemény már túl régen volt ahhoz, hogy megbízható dokumentumok támasztanák alá az egyes folyamatokat. Tehát a honfoglalás folyamatának létével minden történész egyetért, a honfoglalás módja azonban már számtalan kérdést vet fel. Amennyiben a jelenlegi elméletekre szeretnénk hagyatkozni, két választási lehetőségünk van.Continue Reading A honfoglalásról röviden

Székely zászló – történelmet írnak?

Székely zászló – történelmet írnak?

Lehetséges, hogy a napokban felröppenő székely zászló ügye újabb folt lesz a határon túli magyar történelmen? Lehetséges, hogy néhány évtized múlva a magyar történelemkönyvek foglalkoznak az üggyel? Mert tény, a „székelyzászló” ügynek még nincs vége! Tekintsük át!Continue Reading Székely zászló – történelmet írnak?

Emberek és társadalom, a magyar történelem legfontosabb mérföldkövei

Ezer év, nem kevés idő!
Ezer év, nem kevés idő!

A magyar történelem több mint ezer éves múltra tekint vissza és ezen idő alatt igen sok viszontagságra, változásra. 898 a honfoglalás éve, ugyanis Árpád fejedelme vezetésével ebben az évben telepedtek le a Kárpát- medencébe. A Kárpát-medencébe betelepülő őseink gyorsan lejutottak az Alföldre, és a Garam-Duna vonaláig megszállták a vidéket. Géza fejedelem nyugat felé fordult, de munkáját már fia, az „államalapító” I. (Szent) István fejezte be. István (akinek pogány neve Vajk volt) 1000-ben III. Ottó közbenjárására és biztatására koronát kért és kapott II. Szilveszter pápától, így a Magyar Királyságot a keresztény országok közösségéhez kapcsolta. A honfoglalás után a magyar emberek és társadalom nagyon sok viszontagságon ment át, de az egységét mindvégig megtartotta és büszkén vállalta magyarságát. 1301-ben meghalt az utolsó Árpád-házi uralkodó, utána pár évig hatalmi harcok gyengítették az országot.Continue Reading Emberek és társadalom, a magyar történelem legfontosabb mérföldkövei